Thưởng Tối Đa 200,000 Đồng Mỗi Giao Dịch Gửi Tiền tại 188bet

Thưởng Tối Đa 200,000 Đồng Mỗi Giao Dịch Gửi Tiền

Thưởng Tối Đa 200,000 Đồng Mỗi Giao Dịch Gửi Tiền “Chuyển Khoản Ngân Hàng Địa Phương”. Không Giới Hạn!

Nhận ngay 1% tiền thưởng Tối Đa trên mỗi giao dịch gửi tiền “Chuyển Khoản Ngân Hàng Địa Phương” thành công tại 188BET, tối đa lên đến 200,000 Đồng!

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết

 1. Thưởng Tối Đa 200,000 Đồng Mỗi Giao Dịch Gửi Tiền “Chuyển Khoản Ngân Hàng Địa Phương”. Không Giới Hạn!(“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 01/07/2017 11:00AM đến ngày 01/08/2017 10:59AM (GMT+7) (“thời gian Khuyến Mãi”).
 2. Khuyến Mãi được áp dụng cho tất cả thành viên 188BET đăng ký Loại Tiền Tệ là VND (“thành viên hợp lệ”).
 3. Chỉ thành viên hợp lệ đã thực hiện tối thiểu 1 giao dịch gửi tiền “Chuyển Khoản Ngân Hàng Địa Phương” thành công trong thời gian Khuyến Mãi sẽ được tự động tham gia Khuyến Mãi này trong thời gian Khuyến Mãi.
 4. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, thành viên hợp lệ sẽ được thưởng 1% trên mỗi giao dịch gửi tiền “Chuyển Khoản Ngân Hàng Địa Phương” thành công trong thời gian Khuyến Mãi (“giao dịch gửi tiền hợp lệ”), số tiền thưởng tối đa lên đến 200,000 VND (“tiền thưởng”). Số lần nhận tiền thưởng là không giới hạn.
 5. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của thành viên hợp lệ trong vòng 48 giờ làm việc sau khi giao dịch gửi tiền hợp lệ được cập nhật. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định (nếu có) trước khi nhận tiền thưởng.
 6. Thành viên hợp lệ chỉ có thể nhận tiền thưởng một lần cho mỗi giao dịch gửi tiền hợp lệ trong thời gian Khuyến Mãi.
 7. Thành viên hợp lệ không thể yêu cầu hủy tiền thưởng sau khi tiền thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 8. Tiền thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật.
 9. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
 10. Điều kiện rút tiền nói trên sẽ không áp dụng khi số dư tài khoản thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao (10,000 VND).
 11. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 12. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 13. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube Limited (“Cube”) tại website www.188BET.com (“Site”) và phần mềm liên quan. Tham gia Khuyến Mãi nghĩa là Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết đã nêu và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung. Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa phiên bản dịch Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi so với phiên bản tiếng Anh, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất. Ban Quản Trị 188BET có quyền hủy hoặc thay đổi Khuyến Mãi mà không thông báo. Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube, văn phòng đặt tại Ground Floor, St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE.

Cập nhật lần cuối: 2017-06-29 01:49:58